Incasso Indienen

Incasso Indienen

Incasso Indienen

Heeft u openstaande facturen en betalen uw klanten niet op tijd? Dan wordt het tijd voor incassomaatregelen. Huyer deurwaarder en incasso kan verschillende incassowerkzaamheden voor u uitvoeren zonder dat u al te veel kosten hoeft te maken.

Afhankelijk van de soort en de aard van de vordering zullen wij in overleg met u een incassostrategie bepalen en vervolgens een traject doorlopen van diverse werkzaamheden. Het incassotraject begint bij ons met het doen van een insolventiecheck en een controle van de adresgegevens. Vervolgens zullen wij de aanmaning versturen.

Huyer deurwaarder en incasso onderhoudt contact met uw debiteuren. Indien nodig wordt er een betaalafspraak gemaakt en zien wij toe op de nakoming hiervan. Wij streven ernaar om uw vordering in het minnelijk traject betaald te krijgen. Mocht dit niet lukken, dan kan uw vordering gelijk doorstromen naar het gerechtelijke traject.

Via opdracht aanleveren of via opdracht@huyerincasso.nl kunt u uw opdracht aanmelden. Wij schrijven uw debiteur vervolgens aan voor het openstaande bedrag, de incassokosten en de verschuldigde rente. Wanneer u de vordering uit handen geeft, ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging zodat u weet dat wij uw opdracht ontvangen hebben.

Kleine bedragen

Heeft u kleine openstaande vorderingen? Ook hiervoor kunt u terecht bij Huyer deurwaarder en incasso. Wij kunnen kleine vorderingen in het minnelijke traject voor u incasseren, danwel inschatten of het verder vervolgen van de incasso resultaat zal bereiken. Het kostenrisico in dit traject is gering, en u laat uw klanten zien dat u een eenduidig incassobeleid voert en graag ziet dat zij op tijd hun rekeningen aan u betalen.

Onze algemene voorwaarden zijn via onderstaande knop te verkrijgen en kunt u direct printen.

Algemene voorwaarden