Ik ken iemand met schulden, wat kan ik doen?

Ik ken iemand met schulden, wat kan ik doen?

Ik ken iemand met schulden, wat kan ik doen?

Als iemand naar u toegekomen is en verteld heeft over zijn of haar schulden wilt u die persoon helpen. In Nederland zijn er meerdere organisaties actief om te helpen bij het oplossen of aanpakken van schulden. Kijk bijvoorbeeld eens bij Eerste hulp bij schulden of de website van Schuldhulpmaatje. Ook het Nibud biedt informatie en handige tools.

Het oplossen van schulden begint altijd bij inzicht, het openen van de post. Probeer een overzicht te maken met alle openstaande schulden, de uitgaven en de inkomsten. Neem contact op met de deurwaarder en de schuldeisers en probeer afspraken te maken om de schulden te betalen. Kijk ook op https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/.

Is professionele hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wilt u weten wat schuldhulpverlening is? Klik hier. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt geprobeerd tot een aflossingsregeling met een schuldeiser te komen.

Lukt dat niet, dan biedt de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te bereiken. Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van de Wsnp en de website van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).

Bron: KBvG