De gerechtsdeurwaarder informeert naar mijn medewerker, mag dat?

De gerechtsdeurwaarder informeert naar mijn medewerker, mag dat?

De gerechtsdeurwaarder informeert naar mijn medewerker, mag dat?

Ja dat mag.
De deurwaarder die beslag mag leggen, m.a.w. er is een executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis), mag een dergelijk informatieverzoek doen bij de werkgever. Dit informatieverzoek vindt plaats voorafgaand aan het beslag. Dat helpt de deurwaarder om de afweging te maken of het zinvol is om beslag op het inkomen te leggen om zo de schuld te kunnen vereffenen.

De gerechtsdeurwaarder mag op grond van de wet informeren bij de werkgever of iemand inderdaad werkzaam is bij de betreffende organisatie, ook heeft hij de bevoegdheid om te informeren naar de termijn van de betalingen en het inkomen alsook eventuele al gelegde beslagen. De werkgever is verplicht daarop desgevraagd schriftelijk te antwoorden.

De gerechtsdeurwaarder mag dat als hij een executoriale titel heeft, die hij overigens niet hoeft te overleggen. Mocht u zich afvragen of degene die bij u het verzoek doet daartoe bevoegd is, dan kunt u het register gerechtsdeurwaarders raadplegen.

Bron: KBvG