Uitleg over het incassotraject:

Uitleg over het incassotraject:

Uitleg over het incassotraject:

Het incassotraject bestaat uit twee delen; het minnelijke (incasso) traject en het gerechtelijke (ambtelijke) traject:

Het incassotraject 
Wanneer een rekening niet wordt betaald, kan een schuldeiser ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder te vragen om voor de invordering van de schuld zorg te dragen. In eerste instantie zal de gerechtsdeurwaarder proberen het geld te innen door middel van het sturen van incassobrieven. Ook wanneer een gerechtsdeurwaarder incassowerkzaamheden uitvoert, is hij gebonden aan de gedragsregels die gelden op basis van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Het gerechtelijke traject 
Wordt in de minnelijke fase niet betaald dan kan de schuldeiser ervoor kiezen het gerechtelijke traject te starten. Dit traject, dat bestaat uit o.a. dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop kan alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. De gerechtelijke fase begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In de dagvaarding kan staan dat u voor de Sector Kanton van de Rechtbank dient te verschijnen. Dit is dan een oproeping voor een rechtszitting van de kantonrechter. In de dagvaarding kan ook staan dat u voor de kantonrechter dient te verschijnen omdat iemand geld van u vordert. Wat kunt u in deze laatste situatie doen?

Eens of oneens met de dagvaarding
Bent u het eens met wat er in de dagvaarding staat, dan kunt u het beste vóór de rechtszitting van de kantonrechter betalen bij de gerechtsdeurwaarder. Een rechtszitting kost namelijk nog meer geld en geeft de kantonrechter de schuldeiser gelijk, dan moet u de kosten van die rechtszitting ook betalen. U bent dus voordeliger uit wanneer u voor de rechtszitting betaalt.

Als u het niet met de inhoud van de dagvaarding eens bent, dan moet u naar de rechtszitting van de kantonrechter gaan en de kantonrechter uitleggen hoe het volgens u zit. Als u die dag niet naar de rechtszitting kunt komen, is het ook mogelijk om uw bezwaren zelf op papier te zetten. U moet er dan wel voor zorgen dat dit ruim voor de rechtszitting naar de griffie wordt gebracht of gestuurd (vaak in tweevoud; kijkt u dit even na in de dagvaarding). U kunt ook een advocaat, gerechtsdeurwaarder of iemand anders vragen dat voor u te doen. (Betreft het een dagvaarding voor de Rechtbank, dan moet u altijd een advocaat/procureur inschakelen!) De kantonrechter kan vervolgens, bij het maken van het vonnis, rekening houden met wat u te zeggen hebt. Daar hebt u recht op! Doet u dat namelijk niet, dan gaat de kantonrechter ervan uit dat u het met de schuldeiser eens bent: wie zwijgt, stemt toe!

Na het vonnis van de rechter 
Als de schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, dan wordt een vonnis gewezen waarin staat wat u allemaal, ook aan kosten, moet betalen. De gerechtsdeurwaarder zal dit vonnis vervolgens aan u afgeven (betekenen) en in dit vonnis staat precies wat u dan moet betalen en wanneer. Als u niet betaalt, kan de gerechtsdeurwaarder met dat vonnis beslag leggen op onder andere uw loon, uitkering, auto of inboedel.

Het dwangbevel geeft verdere uitleg 
Ook tegen een dwangbevel, in verband met bijvoorbeeld een studieschuld of verkeersboete, kunt u nog iets ondernemen wanneer u meent dat het ten onrechte is uitgevaardigd. De manier waarop u dit kunt doen wordt altijd op elk dwangbevel uitgelegd. Ook hier geldt, doet u niets, dan gaat de gerechtsdeurwaarder tot actie over. En dat kost u altijd extra geld.

Lees hier verder

Bron: KBvG