Grip op de tent - Ondernemers over hun financiële inzicht

Grip op de tent - Ondernemers over hun financiële inzicht

Grip op de tent - Ondernemers over hun financiële inzicht

De Kamer van Koophandel onderzocht hoe ondernemers hun kennis van geldzaken, de organisatie van hun financiën en hun sturing op cijfers beoordelen. Conclusie: Vooral bij financieel vooruitkijken valt er nog veel te winnen bij ondernemers. Hier staan de hoofdpunten voor u op een rij:

De Kamer van Koophandel krijgt jaarlijks veel vragen over financiering en geldzaken. Deze vragen worden regelmatig gesteld door ondernemers met financiële problemen. Die zijn vaak veroorzaakt door weinig kennis van geldzaken of een slechte organisatie daarvan.

Veel ondernemers doen vrijwel alle geldzaken zelf. Als zij al externe ondersteuning inschakelen is dat vooral bij zaken die op korte termijn noodzakelijk zijn. Dat is opmerkelijk omdat juist financieel vooruitkijken belangrijk is om ongewenste situaties te vermijden of op voorhand bij te sturen.

Ruim de helft van de ondernemers heeft in de afgelopen drie jaar te maken gehad met een ongewenste financiële situatie. Een kwart van de ondernemers heeft privémiddelen ingezet om zakelijke tekorten te compenseren.

Ondernemers die aangeven veel kennis van geldzaken te hebben, presteren vaak beter dan ondernemers die aangeven minder kennis te hebben. Kennisvergroting door bijscholing van ondernemers heeft een positief effect op de financiële prestaties van een bedrijf.

De KvK zal naast de al bestaande voorlichting over financiering de komende jaren steviger inzetten op de financiële basiskennis en het toekomstgericht denken van de ondernemer. 

Lees hier verder

Bron: KvK