Gelijkgestelde dagen 2019

Gelijkgestelde dagen 2019

Gelijkgestelde dagen 2019

Dit zijn de dagen dat de gerechtsdeurwaarder in eerste instantie geen ambtshandelingen mag verrichten.

Wat zijn ambtshandelingen, deze zijn beschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderwet
Ambtshandelingen zijn:

 • Het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen.
 • Het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten.
 • Ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten.
 • Het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest.
 • Het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Beperkingen
Een gerechtsdeurwaarder mag niet altijd een exploot betekenen. Een gerechtsdeurwaarder mag in principe* geen exploten betekenen tussen 8 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends. Ook zijn bepaalde dagen uitgesloten. Op een zondag en op een algemeen erkende feestdag mag in principe* geen ambtshandeling worden verricht. Een tweede uitzonderingssituatie is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Hierbij kan je denken aan de situatie dat een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat een conservatoir beslag op Goede Vrijdag moet worden gelegd, omdat de olietanker waarop je beslag wilt leggen alleen die dag in Nederland is.

*Artikel 64 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

De algemeen erkende feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag. 
 • Tweede Paasdag (1e paasdag is altijd een zondag). 
 • Tweede Pinksterdag (1e pinksterdag is altijd een zondag). 
 • Hemelvaartsdag.
 • Koningsdag (27 april). 
 • Bevrijdingsdag (5 mei). 
 • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december).

Daarnaast kan een aantal dagen als ‘gelijkgestelde dagen’ worden aangemerkt.

2019
In 2019 worden, naast alle zondagen, geen ambtshandelingen verricht op:

 • Dinsdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag.
 • Vrijdag 19 april 2019 Goede Vrijdag.
 • Maandag 22 april 2019 Tweede Paasdag.
 • Zaterdag 27 april 2019 Koningsdag.
 • Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag.
 • Vrijdag 31 mei 2019 Gelijkgestelde dag.
 • Maandag 10 juni 2019 Tweede Pinksterdag.
 • Woensdag 25 december 2019 Eerste Kerstdag.
 • Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag.
 • Vrijdag 27 december 2019 Gelijkgestelde dag.